หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กลุ่มพันธมิตรธุรกิจยุโรป – อาเซียน สนใจในการเพิ่มการลงทุนในไทย

7 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1318)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะนักธุรกิจกลุ่มพันธมิตรยุโรป – อาเซียน (Europe – ASEAN Business Alliance - EABA) นำโดย นาย Geoff Donald (เจฟฟ์ โดนัลด์) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร EABA เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
รัฐบาลไทยมีแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรี ให้ความสำคัญแก่นักลงทุนต่างชาติ ด้วยนโยบายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ มีแนวทางในการพัฒนาและอำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุน จึงเชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจฯ มาร่วมลงทุนในประเทศไทย นายเจฟฟ์ กล่าวว่า กลุ่มนักธุรกิจฯ มีความสนใจการร่วมลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และสนใจการเปิดสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ชื่นชมรัฐบาลไทยที่บริหารประเทศทำให้มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เป็นประเทศที่น่าสนใจในการเพิ่มการลงทุน
 
รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ โดยการลงทุนในไทยจะเข้าถึงตลาด CLMVT ที่มีประชากรกว่า 200 ล้านคน และการเชื่อมต่อกันผ่านกลุ่มประเทศ CLMVT ได้พัฒนาไปจนถึงการประกาศ Master plan ร่วมกัน ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้ประโยชน์จากโครงการ Thailand+1 โดยรัฐบาลมีมาตรการหลายด้านเพื่อกระตุ้นและเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นขอบข่ายที่นักลงทุนยุโรปมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนได้กล่าวถึงโครงการ EEC โดยรัฐบาลไทยจะพัฒนาให้ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้มีนักลงทุนจำนวนมากสนใจลงทุนในโครงการ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นี้ หากบริษัทใดมีความต้องการจะลงทุนใน EEC ขอให้แจ้งประสานงานผ่าน BOI ซึ่งพร้อมจะดูแลให้ความสะดวกอยู่แล้ว
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์