หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยเตรียมพร้อมยกระดับรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

6 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 480)

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ลงนามความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 
โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทำได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยเฉพาะกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่มีพยานหลักฐานสำคัญในคดีต่างๆ ที่ต้องเก็บรวบรวมไว้ในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งการลงนามร่วมครั้งนี้ ETDA จะติดตั้งระบบ GMS ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อปกป้องข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 
โดยเฉพาะกระบวนการเก็บพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีสำคัญ ทำให้การส่งต่อพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีมีความน่าเชื่อถือและไม่มีการปนเปื้อนที่อาจทำให้คดีผิดไปจากความจริง หรือผู้กระทำผิดรอดจากการถูกลงโทษได้ ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายที่คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกำหนดให้จัดตั้ง Cyber Security Agency (CSA) ให้ประสบผลสำเร็จ รองรับการก้าวสู่ ยุคดิจิทัลไม่ใช้กระดาษ โดยกรมบังคับคดีจะเริ่มไม่ใช้กระดาษในต้นปีหน้า และทยอยลดการใช้กระดาษในแต่ละกรม ส่วนกระทรวงจะเห็นผลชัดเจนในช่วงปลายปีหน้าเช่นกัน
 
ด้านนางสุรางคณา เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่เป็นประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทำร่วมกัน และก่อให้เกิดผลที่เห็นได้ชัด รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันแผนยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ โดยจะครอบคลุมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาความรู้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์