หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
บูมเศรษฐกิจภาคใต้โครงการ SEC

23 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1503)

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เผยถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ว่า กรมฯ มีแผนลงทุนพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับโครงการ และแผนพัฒนาไทยแลนด์ริเวียร่าซึ่งเป็นเขตพัฒนา การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ได้แก่ สนามบินหัวหินที่มีแผนแม่บทลงทุนรวมประมาณ 3,500 ล้านบาท คาดว่าจะใช้งบประมาณปี 2563 และใช้ระยะเวลา 4-5 ปีในการดำเนินการ
 
โดยขยายอาคารผู้โดยสาร และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ให้รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 เท่าจากปัจจุบันอยู่ที่ 3 แสนคน/ปี รวมถึงขยายความกว้างของรันเวย์ จาก 30 เมตร เป็น 45 เมตร และขยายลานจอดเครื่องบินเพิ่มเติม
 
โดยก่อนหน้านี้พบว่าสนามบินหัวหินได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว มีอัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมถึงสนามบินดังกล่าวยังสามารถเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหินในอนาคตอีกด้วย
 
ในส่วนของแผนการพัฒนาสนามบินระนองนั้น มีแผนจะพัฒนาให้เป็นสนามบินเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Airport) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถนำสินค้าท้องถิ่นมาขายภายในสนามบินได้ ซึ่งทางท่าอากาศยาน (ทย.) มีแผนพัฒนาอาคารผู้โดยสาร ทั้งการตกแต่งปรับปรุงภายใน (Renovate) รวมถึงการขยายอาคารผู้โดยสารและรันเวย์เพื่อรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สำหรับสินค้าท้องถิ่น และพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพอีกด้วย
 
ส่วนสนามบินชุมพรจะโอนให้บริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ไปดำเนินการพัฒนาเพื่อรองรับไทยแลนด์ริเวียร่าต่อไป ขณะที่ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคล (General Aviation) หรือเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวเป็นอีกแผนหนึ่งของโครงการที่เข้ามาส่งเสริมแนวเส้นทางริเวียร่า อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและแนวทางการลงทุน และจะพัฒนาโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 
ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้จัดทำแผนการพัฒนาโครงการ SEC ให้เป็นพื้นที่รองรับการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าให้เป็น 2 โครงการใหญ่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว
 
ทั้งนี้ การลงทุนเพื่อรองรับโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ประกอบด้วย รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และถนนเลียบทะเลที่จะคู่ขนานไปกับรถไฟความเร็วสูงครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์