หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

23 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 895)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ร่วมกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
 
พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการ สมช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมจะหารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงโดยรวมทั้งประเทศ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จะเป็นการรายงานสถานการณ์ทั่วไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ รวมถึงหารือถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ พ.ร.บ. ศรชล (สอน -ชน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของ สนช.
 
และมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยทางทะเล 4 ประการ คือ มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะส่งผลให้เปิดเสรีทางการค้า และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องกฎหมายทางทะเลในปี ค.ศ. 1982 ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นเจ้าของในช่องแคบมะละกาที่จะส่งผลให้ไทยมีบทบาทในประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้น
 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังรองรับการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ iuu กรณีโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึงแก้ปัญหากรณีโรฮีนจา ซึ่งจะช่วยให้กองทัพเรือได้วางรากฐานในการดูแลความมั่นคงทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์