หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเมียนมา

21 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1771)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ
(1) จีน สัดส่วน 4.8 (2) ไทย สัดส่วน 19.2 (3) อินเดีย สัดส่วน 8.9 (4) สิงคโปร์ สัดส่วน 7.6 (5) ญี่ปุ่น สัดส่วน 5.7
 
แหล่งนำเข้าที่สำคัญ
(1) จีน สัดส่วน 34.4 (2) สิงคโปร์ สัดส่วน 14.5 (3) ไทย สัดส่วน 12.7 (4) ญี่ปุ่น สัดส่วน 8 (5) อินเดีย สัดส่วน 7
 
 
 
ข้อมูล โครงการ "จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว. www.trademap.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์