หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
เวียดนามมีความสามารถแข่งขันสูงขึ้น

21 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1410)

เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีการส่งออกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นกลางและสูงมากขึ้น แต่ยังขาดการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ความไม่พร้อมและขาดประสิทธิภาพในโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและเชิงสถาบันที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
 
 
 
 
ข้อมูล โครงการ "จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์