หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
เมียนมา : นโยบายด้านการค้าการลงทุนในภาคทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโปร่งใสมากขึ้น

21 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1599)

เมียนมาเป็นประเทศที่มีโอกาสในการลงทุนสูง แต่ยังขาดความพร้อมทั้งในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและทางสถาบัน แต่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินนโยบายด้านการค้าการลงทุนในภาคทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโปร่งใสมากขึ้น และเริ่มเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
 
 
 
 
ข้อมูล โครงการ "จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์