หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
ได้แล้ว! Sawasdee Siam ตัวแทนเยาวชนไทยเตรียมไปอาเซียนควิซระดับภูมิภาคที่บาหลี

21 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1321)

ได้แล้ว! Sawasdee Siam ตัวแทนเยาวชนไทยเตรียมไปอาเซียนควิซระดับภูมิภาคที่บาหลี

เยาวชนไทยทีม Sawasdee Siam คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ    ครั้งที่ 8 หรือ 8th ASEAN Quiz, National Level รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 18,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะและทีมรองชนะเลิศอันดับต่าง ๆ รวมเงินรางวัลอีก 39,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร นอกจากนี้ทีมชนะเลิศ  ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ณ บาหลี อินโดนีเซีย อีกด้วย

รางวัลชนะเลิศ ทีม Sawasdee Siam
นายอัฒมันต์  เฉลิมแสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นายภูมิภัส  รอดทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นางสาวนาร่า  เอี่ยมสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Tom Yum Goong
นายศิรสิทธิ์  ศรีสอาดรักษ์ โรงเรียนหอวัง
นายปพน  สุสิกขโกศล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายสัณฑ์  แจ้งวัง           โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Siam Smile
นางสาวปัณณพร  เข็มแก้ว     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นางสาวอนัตตา  วิริยะบรรเจิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นายพิชญ์  แสงไชย              โรงเรียนโยธินบูรณะ

รางวัลชมเชย ทีม Becak Go Go
นายเขมชาติ  มั่นคง      โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นายธนัชภัทร  ยิ้มสุขไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
นายสรวิศ  เริงวรรณ    โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รางวัลชมเชย ทีม The Tuk-Tuk Drivers
นายชวพล  เครือแตง    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นางสาวภัทรพร  จันทร์พุ่ม   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นายธาราวรรธน์ สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
     

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Tom Yum Goong
นายศิรสิทธิ์  ศรีสอาดรักษ์ โรงเรียนหอวัง
นายปพน  สุสิกขโกศล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายสัณฑ์  แจ้งวัง  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Siam Smile
นางสาวปัณณพร  เข็มแก้ว   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นางสาวอนัตตา  วิริยะบรรเจิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นายพิชญ์  แสงไชย   โรงเรียนโยธินบูรณะ
รางวัลชมเชย ทีม Becak Go Go
นายเขมชาติ  มั่นคง   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นายธนัชภัทร  ยิ้มสุขไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
นายสรวิศ  เริงวรรณ  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รางวัลชมเชย ทีม The Tuk-Tuk Drivers
นายชวพล  เครือแตง    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นางสาวภัทรพร  จันทร์พุ่ม   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นายธาราวรรธน์ สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์