หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาเป็นที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

21 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1188)

กัมพูชาแม้ว่าการดำเนินธุรกิจจะมีกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ไม่ครอบคลุมสหภาพแรงงานเข้มแข็ง และมีปัญหาคอร์รัปชัน แต่ก็มีทรัพยากรแรงงานเป็นจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของประเทศอายุต่ำกว่า 35 ปี และมีค่าจ้างขั้นต่ำไม่สูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้กัมพูชาเป็นที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
 
 
 
ข้อมูล โครงการ "จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์