หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
น้ำแร่บำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง จ.ระนอง

21 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 818)

จ.ระนอง ถือเป็นเมืองแห่งธารน้ำแร่ โดยมีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกระจายทุกพื้นที่ โดยเฉพาะน้ำแร่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา
 
จ.ระนอง จึงเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของไทย
 
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง เป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือกด้วยธาราบำบัดโดยน้ำแร่ฝั่งอันดามัน เป็นการนำน้ำแร่ร้อนธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง บำบัดรักษาโรคกระดูก เข่าเสื่อม อาการปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง รวมทั้งทำให้โลหิตหมุนเวียนได้ทั่วถึง
 
สำหรับการรักษาเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวในสระธาราบำบัดน้ำแร่อย่างถูกวิธี โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งการใช้ประโยชน์จากน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ เพื่อบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยในอาการต่างๆ ได้ทั่วถึง จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง
 
ทั้งนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง จะสามารถรองรับผู้ใช้บริการทั้งใน จ.ระนอง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์