หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 51 วันที่ 8 สิงหาคม 2561

7 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1064)

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 51 (ASEAN Day 2018) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ วิเทศสโมสร โดยการจัดงานในปีนี้จะเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนในการเตรียมความพร้อมและการมีส่วนร่วมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่จะเวียนมาบรรจบทุก 10 ปี รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ก็จะมีกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การเปิดตัวหนังสือ "50 ปีของไทยในอาเซียน” ซึ่งเป็นหนังสือที่ร้อยเรียงประวัติความเป็นมาของอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน ในรูปแบบของประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของบุคลากรทางการทูตไทย และบุคคลสำคัญในแวดวงการต่างประเทศ โดย ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ผู้แทนไทยในคณะมนตรีสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์และบรรณาธิการหนังสือ จะเป็นผู้กล่าวแนะนำหนังสือ และจะมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "วาระประธานอาเซียนของไทยในปี 2562: โอกาสและความท้าทาย” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า ​
 
สำหรับกิจกรรมของเยาวชน จะมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ซุ้มเกมส์ และงานประดิษฐ์สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน โดยในปีนี้มีโรงเรียนให้ความสนใจ จำนวน 73 โรงเรียน รวมนักเรียนและคณะครูอาจารย์ประมาณ 300 คนทั่วประเทศ ​
 
นอกจากกิจกรรม ASEAN Day 2018 แล้ว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กรมอาเซียนมีกำหนดจะจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน โดยกรมอาเซียนได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน กรมอาเซียนได้มอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 44 แห่งทั่วประเทศ และมีแผนที่จะดำเนินการมอบห้องสมุดอย่างต่อเนื่องทุกปีให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์