หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามรับข้อเสนอไทย ทำข้อตกลง MRA มาตรฐานยานยนต์ ช่วยแก้ปัญหาส่งออกรถยนต์ชะงัก

3 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 878)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ว่า ได้หยิบยกประเด็นการออกระเบียบควบคุมการนำเข้ารถยนต์ของเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่กำหนดให้รถยนต์ที่นำเข้าทุกรุ่น ทุกแบบ และทุกครั้ง ต้องตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับห้องทดลองของรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งไทยได้เสนอให้เวียดนามจัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) มาตรฐานยานยนต์ไทย-เวียดนาม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานรัฐ และแก้ปัญหาการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายตรวจซ้ำในเรื่องเดียวกัน ซึ่งเวียดนามได้ตอบรับข้อเสนอของไทย และตกลงจะนำเรื่องการจัดทำ MRA เสนอต่อกระทรวงคมนาคมของเวียดนาม ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎระเบียบดังกล่าวให้หารือร่วมกับไทยในการผลักดันให้มี MRA ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกรถยนต์ของไทยมายังตลาดเวียดนามให้มีความสะดวกต่อไป
 
"เป็นสัญญาณที่ดีที่เวียดนามยอมรับนำข้อเสนอของไทยไปพิจารณา โดยขั้นตอนต่อไปจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับกระทรวงคมนาคมของเวียดนาม เพื่อให้มีการจัดทำ MRA ร่วมกัน เพราะปัจจุบันเวียดนามมีห้องปฏิบัติตรวจสอบรถยนต์เพียง 1 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอ ทำให้การส่งออกรถยนต์ของไทยไปเวียดนามจากเดิมใช้เวลา 3-4 วัน เพิ่มเป็น 30 วัน”
 
ทั้งนี้ การผลักดัน MRA ให้ใช้ห้องปฏิบัติการของไทยตรวจรับรองและส่งออกไปเวียดนาม โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำจะช่วยลดระยะเวลาของการตรวจสอบทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และไทยได้เสนอให้ส่งบุคลากรด้านการตรวจมาตรฐานรถยนต์เข้ามาอบรมที่ไทยด้วย และจะประสานสถาบันยานยนต์ของไทยในเรื่องการฝึกอบรมต่อไป รวมทั้งยังเสนอให้เวียดนามใช้ไทยเป็นฐานซัปพลายเชนชิ้นส่วนรถยนต์ให้เวียดนาม ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสนับสนุนนโยบายรถยนต์แห่งชาติของเวียดนาม เพราะไทยมองเวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุกเรื่อง รวมถึงความร่วมมือในด้านผลไม้และข้าวที่ไทยควรมียุทธศาสตร์ร่วมกัน
 
สำหรับการส่งออกรถยนต์ไทยไปตลาดเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.ค.61 มีจำนวน 1.17 หมื่นคัน ถือว่าลดลงไม่มาก โดยทั้งปี 2560 ที่ผ่านมาไทยส่งออกรถยนต์ไปเวียดนาม 3.37 หมื่นคัน
 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มเป็น 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 จากปี 2560 ที่การค้าทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในด้านการลงทุนไทยอยู่อันดับที่ 9 ในจำนวนประเทศที่มีการลงทุนในเวียดนาม โดยการลงทุนของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิ.ย.61) มี 493 โครงการ มูลค่า 1.01 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์