หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาจ่อขึ้นภาษีรถใช้แล้ว รถใหม่เตรียมตัว มีโอกาสส่งออกเพิ่ม

3 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 720)

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ได้รายงานว่ากัมพูชาเตรียมพิจารณาจำกัดปริมาณการนำเข้ารถใช้แล้วด้วยการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ เพื่อจำกัดปริมาณรถเก่าและเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์จากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยคาดว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเริ่มดำเนินการตามนโยบายนี้โดยขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ผลิตก่อนปี 2000 และต้องมีการตรวจสภาพหลังการเสียภาษี และหลังจากนั้นรถเก่าจะถูกตรวจสภาพบ่อยขึ้นกว่ารถใหม่

ทั้งนี้ คาดว่าการเตรียมประกาศขึ้นภาษีรถยนต์ใช้แล้ว อาจจะไม่สามารถประกาศได้ภายในปีนี้ โดยอาจจะเป็นปีหน้า (2562) เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้เตรียมตัวซื้อรถยนต์ และรัฐบาลอยู่ในช่วงการเลือกตั้งใหม่ แต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะมีการประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว และกำหนดมาตรการตรวจสภาพรถยนต์เก่าอย่างแน่นอน

"กรมฯ ประเมินว่า หากกัมพูชาประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์เก่าใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อไทย เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถปิกอัพหลายยี่ห้อในภูมิภาคนี้ โดยไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ ในด้านต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งรถยนต์ไปยังกัมพูชา ซึ่งจะส่งผลให้ไทยส่งออกรถยนต์ไปยังกัมพูชาได้เพิ่มขึ้น”
 
ปัจจุบันกัมพูชานำเข้ารถยนต์โดยเฉลี่ย 6,000 คันต่อเดือน และในจำนวนนี้เป็นการนำเข้ารถยนต์ใหม่ประมาณ 15% ของการนำเข้าทั้งหมด โดยรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นที่นิยมของชาวกัมพูชา คือ Lexus และ Toyota Camry และราคาสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วประมาณ 10 ปี จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 - 18,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับสภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์

สำหรับภาษีนำเข้ารถยนต์ของกัมพูชาในปัจจุบัน ขนาดความจุกระบอกสูบต่ำกว่า 2,000 ซีซี และ 2,000 - 3,000 ซีซี ภาษีนำเข้า 35% Special Tax 60% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% ตั้งแต่ 3,000 ซีซีขึ้นไป ภาษีนำเข้า 35% Special Tax 70% และภาษี VAT 10% รถยนต์โดยสารสำหรับ 10 คนขึ้นไป และรถยนต์บรรทุกสินค้า ภาษีนำเข้า 15% Special Tax 40% ภาษี VAT 10%

ทางด้านการค้าไทย–กัมพูชา ปี 2560 มีมูลค่ารวม 209,821 ล้านบาท เป็นการส่งออก 179,082 ล้านบาท และนำเข้า 30,739 ล้านบาท โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 148,343 ล้านบาท และตัวเลขการค้า 5 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกไปยังกัมพูชามีมูลค่า 88,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% สินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม รถยนต์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซิเมนต์ เป็นต้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์