หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สิงคโปร์

2 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 756)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 ณ สิงคโปร์ โดยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 19 การประชุม แบ่งเป็นการประชุมในกรอบอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 15 การประชุม และการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือในอนุภูมิภาค 4 การประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 32 ประเทศ
 
รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเรื่องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ประเด็นสำคัญที่ไทยจะส่งเสริมและผลักดันในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประเทศผู้ประสานงาน การสูงวัยที่มีศักยภาพ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการส่งเสริมการสนับสนุนและความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนในระดับประชาชน นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาและรัฐมนตรีต่างประเทศในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาคและประเด็นปัญหาระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน
 
เอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการรับรองการประชุมในครั้งนี้ คือ แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 ซึ่งจะมีสาระสำคัญย้ำถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค รวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายอุบัติใหม่ ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ไทยจะใช้โอกาสนี้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ร่วมกับนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ก่อนที่จะส่งมอบหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปให้แก่สิงคโปร์ต่อไป ทั้งนี้ ไทยจะรับมอบหน้าที่การเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สำหรับช่วงสามปีนับจากนี้
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์