หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอสำรวจเส้นทางเชื่อม 3 ประเทศ หนุนเอสเอ็มอีไทยขยายลู่ทางโอกาสการลงทุน

1 สิงหาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 725)

บีโอไอขอนแก่นร่วมกับสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจัดกิจกรรม "เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561 โดยนำคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องสำอางของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 30 บริษัท เดินทางไปสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

กิจกรรมสำคัญเอสเอ็มอีไทย จะได้พบกับหอการค้าแขวงหลวงพระบางเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่เอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพ รวมทั้งจะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทย-ลาว-เมียนมา จากแขวงหลวงพระบางและแขวงไซยบุรี สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ของไทย ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ต่อไปยังรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญของประเทศเมียนมา เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและการลงทุนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ 3 ประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ บีโอไอยังจะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีของไทยและ สปป.ลาว ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลำดับที่ 13 ของ สปป.ลาว
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์