หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
เชื่อมเส้นทาง 3 ประเทศ หนุนเอสเอ็มอีไทยขยายลู่ทางโอกาสการลงทุน

31 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1197)

บีโอไอขอนแก่น จัดคณะเอสเอ็มอีไทย บุกเส้นทางลงทุน สปป.ลาว เล็งใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย เชื่อมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มุ่งกระจายสินค้า การลงทุน 3 ประเทศ ทั้งไทย-สปป.ลาว-เมียนมา
 
นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น) เปิดเผยว่า บีโอไอขอนแก่นร่วมกับสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจัดกิจกรรม "เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561 นี้ โดยนำคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องสำอางของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 30 บริษัท เดินทางไปสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 
กิจกรรมสำคัญเอสเอ็มอีไทย จะได้พบกับหอการค้าแขวงหลวงพระบางเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่เอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพ
 
รวมทั้ง จะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทย-ลาว-เมียนมา
 
จากแขวงหลวงพระบางและแขวงไซยบุรี สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ของไทย ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ต่อไปยังรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ ของประเทศเมียนมา เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและการลงทุนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ 3 ประเทศในอนาคต
 
นอกจากนี้ บีโอไอยังจะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีของไทยและ สปป.ลาว ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลำดับที่ 13 ของ สปป.ลาว
 
"ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและมองหาลู่ทางเปิดตลาดการลงทุนใหม่ ๆ ซึ่งบีโอไอเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะการนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเดินทางไปศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งพบว่าเส้นทาง LIMEC จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะยกระดับให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงทางด้านการค้า การลงทุน และการบริการในทุกมิติ” นายอิสระกล่าว
 
สำหรับหลวงพระบางเป็นพื้นที่ตอนเหนือของ สปป.ลาว ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การศึกษา การประกอบธุรกิจ และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนสูง
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์