หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562

31 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1669)

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2561
 
ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (อายุไม่เกิน 25 ปี) ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 
เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2561 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean/th/home) และสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ASEAN ใบสมัคร และสอบถามข้อมูลการส่งผลงานได้ที่ Facebook Page: NYD
 
 
 
ข้อมูล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์