หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนจับมือคู่เจรจา คืบหน้าแผนงานการค้าการลงทุน พร้อมหนุนสร้างความร่วมมือใหม่

25 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1340)

อาเซียนหารือรัสเซีย เตรียมเดินหน้าจัดทำ MOU ระหว่างอาเซียน-ยูเรเชีย พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจับมือสหรัฐฯ สร้างความร่วมมือใหม่ใน 4 สาขา และหาแนวทางจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา เอื้อผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนมากขึ้น
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนได้หารือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้
 
นายรณรงค์ กล่าวถึงผลการประชุมอาเซียน-รัสเซีย ว่า ได้หารือความคืบหน้าแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซียหลังปี 2560 ซึ่งครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตร พลังงาน MSMEs ขนส่งและท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการจัดทำ MOU ระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission: EEC) ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ซึ่งประกอบด้วย รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และอาร์มีเนีย โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคู่เจรจาในต้นเดือนกันยายนนี้
 
สำหรับการหารือระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ได้หารือเรื่องความร่วมมือกับอาเซียนใน 4 สาขาใหม่ ได้แก่ มาตรฐานยานยนต์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการส่งเสริมเวทีภาคเอกชนในประเด็นการค้าดิจิทัล โดยอาเซียนมีท่าทีตอบรับการสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ กับสหรัฐฯ ในเชิงบวก โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนนำไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐฯ ต่อไป นอกจากนี้ อาเซียนได้หารือกับแคนาดา (Exploratory Discussion) เรื่องแนวทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) พบว่าทั้งสองฝ่ายยังมีความคาดหวังและมาตรฐานที่แตกต่างกันในหลายประเด็น เช่น ระดับและรูปแบบการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น โดยการจัดทำ FTA จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของทั้งอาเซียนและแคนาดา
 
อย่างไรก็ดี การจัดทำ FTA ต้องคำนึงถึงความพร้อมของสมาชิกอาเซียน และการตัดสินใจในระดับนโยบายด้วย ปัจจุบันอาเซียนและแคนาดามีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของแคนาดา และแคนาดาเป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของอาเซียน
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์