หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ภาวะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์

24 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1364)

นายสุพจน์ แสงชัย พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ รายงานข้อมูลภาวะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง เดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 291.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 มูลค่าการค้า 315.27 ล้านบาท ลดลง 24.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.63 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ดังนี้
 
1.มูลค่าการส่งออกและสินค้าส่งออก รวมทั้งสิ้น 251.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 238.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน 43.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 207.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 473.35 สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ลูกชิ้นแช่แข็ง เครื่องดื่มน้ำชาเขียว เครื่องดื่มนมยูเอสที เม็ดพลาสติก น้ำมันปาล์ม เป็นต้น
 
2.มูลค่าการนำเข้าและสินค้านำเข้า รวมทั้งสิ้น 39.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 76.50 ล้านบาท ลดลง 37.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน 49.24 ล้านบาท ลดลง 9.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.25 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก (โอนย้ายในประเทศ) มันสำปะหลัง หัวมันสด ถ่านไม้ มันสำปะหลังตากแห้ง เม็ดพลาสติก เป็นต้น
 
3.ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า รวมทั้งสิ้น 212.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนเกินดุลการค้า 162.27 ล้านบาท ดุลการค้าเพิ่มขึ้น 50.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อนขาดดุล 5.30 ล้านบาท ดุลการค้าเพิ่มขึ้น 217.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 4,112.45
 
4.สถิติการเดินทางเข้า-ออก ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเดือนมิถุนายน 2561
 
4.1 สถิติการเดินทางเข้ามา รวมทั้งสิ้น 57,448 คน แบ่งเป็น คนไทย 43,808 คน คนกัมพูชา 12,978 คน และคนต่างชาติ 662 คน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 59,828 คน สถิติการเดินทางเข้าลดลง 2,380 คน หรือร้อยละ 3.98
 
4.2 สถิติการเดินทางออก รวมทั้งสิ้น 60,205 คน แบ่งเป็น คนไทย 47,068 คน คนกัมพูชา 12,404 คน และคนต่างชาติ 733 คน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 62,126 คน สถิติการเดินทางออกลดลง 1,921 คน หรือร้อยละ 3.09
 
4.3 สถิติยานพาหนะ เข้า-ออก รวมทั้งสิ้น 1,211 คัน แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง 740 คัน รถบรรทุก 471 คัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 1,293 คัน สถิติยานพาหนะ เข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย-กัมพูชา ลดลง 82 คัน หรือร้อยละ 6.34
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์