หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
คำถามที่พบบ่อยก่อนการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 8

23 กรกฎาคม 2018

สำหรับผู้สนใจสมัครการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 8 มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้รวบรวมคำถามและคำตอบที่พบบ่อยให้ทุกท่านได้เตรียมตัวอย่างถูกต้อง ดังนี้


Q : ต้องแข่งขันแบบเป็นทีมหรือไม่ ?

A : ไม่ใช่ การแข่งขันรอบคัดเลือกจะเป็นการแข่งรายบุคคล

 

Q : จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งชันต่อโรงเรียนหรือไม่ ?

A : ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน นักเรียนที่สนใจก็สมัครเองได้เพียงแค่มีอาจารย์ลงนามรับรองให้

 

Q : การแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นแบบไหน ?

A : เป็นการแข่งขันในลักษณะข้อเขียน มีทั้งเลือกคำตอบที่ถูกต้อง(ปรนัย) การเขียนตอบ(อัตนัย) และการตอบแบบเลือกถูก-ผิด ซึ่งเป็นคำถามและทำตอบเป็นภาษาอังกฤษเรื่องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

Q : วันและสถานที่แข่งขันรอบคัดเลือกจัดที่ไหน ?

A : จัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6

 

Q : ต้องเตรียมตัวเข้าแข่งขันอย่างไร ?

A : ผู้เข้าแข่งขันต้องใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน โดยเตรียมบัตรประชาชน(หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้) พร้อมอุปกรณ์การทำตอบ ได้แก่ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เป็นต้น และมาถึงก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน

 

Q : ประกาศผลรอบคัดเลือกวันไหน ?

A : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.aseanthai.net และเฟสบุ๊ค เพจ @aseanthai และ @aseanthaienglish

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์