หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23

23 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 928)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ โดยมีการหารือในระดับคณะทำงานหรือคณะทำงานกลุ่มย่อยอีก 14 คณะไปพร้อมกันด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ โดยคณะเจรจาจะต้องสรุปและปิดการเจรจาใน 3 เรื่องสำคัญ คือ พิธีการศุลกากร มาตรฐานสุขอนามัยพืช และกฎระเบียบทางเทคนิค นอกจากนี้ คณะกรรมการเจรจาจะต้องเร่งสรุปประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ได้ข้อยุติในการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป ครั้งที่ 6 ในปลายเดือนสิงหาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ก่อนที่จะรายงานผลต่อผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2561
 
นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ 3 เรื่องสำคัญข้างต้นที่จะต้องสรุปการเจรจายังมีหลายประเด็นที่ติดปัญหาอยู่ เช่น ประเด็นการตรวจปล่อยสินค้าและคำวินิจฉัยล่วงหน้าในเรื่องพิธีการศุลกากร ประเด็นการใช้มาตรการฉุกเฉินและการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยพืช ประเด็นกระบวนการตรวจสอบรับรองและความโปร่งใสในเรื่องกฎระเบียบทางเทคนิค เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการหารืออย่างเข้มข้นเพื่อปิดการเจรจาให้ได้ในรอบกรุงเทพ นอกจากนี้ ทุกประเทศจะต้องยื่นปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน ให้ดีขึ้น โดยจะต้องเป็นข้อเสนอเปิดตลาดที่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสมาชิกให้มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เหลือ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การเยียวยาทางการค้า การเงิน โทรคมนาคม ที่จะต้องให้การเจรจามีความคืบหน้ามากที่สุดด้วย
 
การประชุมในครั้งนี้จะมีวาระพิเศษเปิดให้ผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (NGOs) ของหลายประเทศจากหลายสาขา อาทิ สาขาสุขภาพ สาขาเกษตร สิทธิสตรี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมฯ ซึ่งจะมีหัวหน้าคณะเจรจาจาก 16 ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปเข้าร่วมรับฟัง ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อสนทนาระหว่างกัน ในส่วนของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและสังคมอย่างโปร่งใสมาตลอด จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาคธุรกิจและ NGOs จำนวนมากมาร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเพื่อผลักดันการเจรจาในทุกมิติ ซึ่งสะท้อนความเห็นจากทุกภาคส่วน
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์