หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
Google Station - CAT Wifi พลังขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลที่เข้มแข็ง

19 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 508)

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Google Station - CAT Wifi พร้อมขอบคุณภาคเอกชนที่รวมพลังขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลที่เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดตัว Google Station - CAT Wifi ในงาน Google for Thailand ณ โรงแรมปาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า
 
ปัจจุบันดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการพัฒนาความเข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถ การกระจายรายได้ การลดความเหลื่อมล้ำและการเพิ่มการเรียนรู้ให้ประชาชนตลอดชีวิต แต่สิ่งสำคัญของการใช้ดิจิทัลคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้ใช้ดิจิทัลในทางที่เป็นประโยชน์และต้องมีมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการใช้งานในทางที่ผิด เพราะในอนาคตเมื่อโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคนจะมีความต้องการแสดงออกมากขึ้นและอำนาจรัฐก็จะลดลง จึงจำเป็นต้องวางพื้นฐานให้ทุกคนมีหลักคิดที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคมมีคุณธรรมก้าวสู่อนาคตที่ดี ขณะเดียวกันปัจจุบันพบว่าคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น
 
รัฐบาลจึงขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสามารถใช้งานได้จริง เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี ที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนขับเคลื่อนและพัฒนาเรื่องของดิจิทัล ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล โดยขอให้ผู้ประกอบการได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุดและจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อที่ทุกคนจะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันและมีความสุขตามหลักพอเพียง
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์