หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยอดใช้สิทธิ์ FTA ส่งออก 5 เดือน 2.8 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่ม 20.48% อาเซียนนำโด่ง

17 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1068)

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 5 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 28,030.81 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.48% คิดเป็น 76.22% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้สิทธิ์ FTA มูลค่า 36,742.46 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนใช้สิทธิ์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 10,524.94 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือจีน มูลค่า 7,050.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ออสเตรเลีย มูลค่า 3,924.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่น มูลค่า 3,029.01 ล้านเหรียญสหรัฐ และอินเดีย มูลค่า 1,816.82 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยในปี 2561 จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น จีน ยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่อง และออสเตรเลียที่มีการเติบโตเช่นเดียวกัน ทำให้ทั้ง 2 ประเทศนี้เป็นเป้าหมายในการส่งออกของไทยนอกจากอาเซียนและญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้าดั้งเดิมของไทย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาด กรมฯ ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกพิจารณาใช้สิทธิ์ FTA ในการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศคู่เจรจา เช่น จีน เกาหลีใต้และออสเตรเลีย ที่ปัจจุบันได้ลดภาษีลงเหลือ 0% แล้ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและทำให้ผลไม้ไทยแข่งขันได้ดีขึ้น ส่วนสินค้าเกษตรสำคัญอื่น ๆ เช่น มันสำปะหลัง ก็ควรที่จะขอใช้สิทธิ์ FTA โดยไทยส่งออกไปจีนครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 70% แต่มีการใช้สิทธิ์ FTA ไม่ถึง 50% ถ้าใช้ก็จะทำให้สินค้าแข่งขันได้ดีขึ้น รวมทั้งขอให้พิจารณาใช้สิทธิ์ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ไปนิวซีแลนด์ที่ลดภาษีเหลือ 0% ด้วย เพื่อขยายตลาดส่งออกของไทย สำหรับสินค้าที่ใช้สิทธิ์ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ น้ำตาลจากอ้อย และเครื่องปรับอากาศ

นางมนัสนิตย์กล่าวว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ที่ไทยยังคงได้จากญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหรัฐฯ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช พบว่า ในช่วง 5 เดือน มีมูลค่าการใช้สิทธิ์รวม 1,878.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.34% คิดเป็น 60.98% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้ GSP รวมมูลค่า 3,079.89 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกว่า 90% เป็นการใช้สิทธิ์ GSP ส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 1,753.85 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.28% หรือคิดเป็น 67.43% ของมูลค่าการส่งออกที่ได้ GSP 2,600.85 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ รัสเซีย ใช้สิทธิ์ 66.24 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 8.13% สวิตเซอร์แลนด์ 48.58 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 60.84% นอร์เวย์ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 42.86% และญี่ปุ่น 4.52 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 32.13%

โดยสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่มอื่น ๆ ถุงมือยาง อาหารปรุงแต่ง และรถจักรยานยนต์
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์