หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยเดินหน้าแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

17 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1163)

ไทยยังคงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดระเบียบเรือประมงและการดูแลแรงงานในภาคประมง
 
แม้ประเทศไทยจะได้รับการปรับอันดับสถานะรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น แต่รัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ต่อไป เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ต้องเร่งเดินหน้าให้สอดรับกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยได้ลงนามในพันธสัญญาไว้
 
สำหรับเรือประมงที่จดทะเบียนทั้งหมดข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีจำนวนกว่า 17,000 ลำ และหลังจากนี้จะมีการตรวจการใช้แรงงานในเรือประมงอย่างใกล้ชิด โดยแรงงานจะต้องไม่ถูกกดขี่ พร้อมกับเร่งรัดมาตรการทางการปกครองควบคู่กันไป และหลังจากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและกรมเจ้าท่าจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศในเรื่องของการประมงให้ได้ โดยสหภาพยุโรป (อียู) จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ขับเคลื่อนชุดที่ 5 กำลังแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบต่ออายุทำงานให้กับคนต่างด้าวและพิจารณาการหารือกับประเทศต้นทาง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวในส่วนที่ยังขาดแคลน ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะทำให้ไทยสามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวนอกระบบและดูแลสวัสดิการของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลักดันแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดในประเทศด้วย
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์