หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจประเทศทุกมิติ ดันจีดีพี ครึ่งปีแรกโตเกินเป้า

16 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 985)

รัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจประเทศทุกมิติ ดันจีดีพี ครึ่งปีแรกโตเกินเป้า วางแนวทางให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายตัวสู่ทุกภาคส่วน

ก่อนหน้านี้เรามักจะได้เห็นข่าวที่ออกมาในทำนองที่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ขณะที่ต่างชาติไม่เชื่อมั่นเข้ามาลงทุน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วรัฐบาลกำลังพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จนทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นและมาร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าตลาด สินค้า และบริการในภาพรวม หรือจีดีพีของประเทศ ขณะนี้ดีขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.8 ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องมีความรอบคอบและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยเผชิญปัญหามาอย่างยาวนาน ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและที่เกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ไม่ขยายตัวมาตลอด 4 ปี แต่ขณะนี้ตลาดสำคัญอย่าง สหรัฐฯ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ก็เริ่มฟื้นตัว ทำให้ความต้องการสินค้าทางการเกษตรของไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นแล้ว ขณะที่ยางพาราและปาล์มน้ำมัน จะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตามมา อย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กำลังดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC การมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง อัตราหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ล้วนเป็นปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและขยายตัวได้ในกรอบ 4.5 ขึ้นไป ในระยะ 1- 5 ปีข้างหน้าและจากความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นพันธะสัญญาระหว่างประเทศ ก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาวได้

ส่วนการส่งออก ที่เป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ย้ำว่าปีนี้ประเทศไทยส่งออกขยายตัวสูงสุด ในรอบ 5 ปี หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับว่าสูงสุดเป็นประวัติกาล เนื่องจากเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ไทยได้ปรับตัวโดยใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย มีขีดความสามารถขายสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะในตลาดที่มีมูลค่าการส่งออกสูง 5 อันดับ คือ อาเซียน จีน สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ควบคู่กับมองหาตลาดใหม่ๆ อย่างอินเดีย แอฟริกา รัสเซีย อเมริกาใต้ ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและส่งผลดีต่อการส่งออกไทย

ด้านการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของประเทศ ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ (ททท.) เปิดเผย ว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวในสามเดือนแรกของปีนี้เติบโตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย ททท. ได้คาดการณ์รายได้สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยรวมตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่ 3 ล้านล้านบาท โดยไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท และต่างชาติเที่ยวไทย 2 ล้านล้านบาท ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 36 ล้านคน

จากการยืนยันของหน่วยงานทางเศรษฐกิจรวมถึงภาคเอกชน ก็คงทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า สิ่งที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดนั้น ไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าหรือส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ แต่ที่สุดแล้วกลับส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างมั่นคงและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์