หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เพิ่มทุนให้จุลเอสเอ็มอี 5.2 ล้านราย

16 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 770)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน สาธารณูปโภค เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) มาใช้วิเคราะห์การกำหนดนโยบาย อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจเอสเอ็มอีไทยเพื่อทำฐานข้อมูลใหม่ทั้งระบบ และจะมีการรายงานความคืบหน้าทุกเดือน จากผลการสำรวจพบว่า เอสเอ็มอีที่อยู่ในระบบตามนิยามของรัฐมี 3 ล้านราย แต่สำรวจตามที่อยู่เหลือเอสเอ็มอีที่ยังประกอบกิจการอยู่ 2.5 ล้านราย
 
นอกจากนี้ ได้สำรวจเอสเอ็มอีที่ไม่มีสถานประกอบการกลุ่มหาบเร่หรือแผงลอย กลุ่มผู้ค้า-แผงค้าในตลาด กลุ่มร้านแฟรนไชส์ กลุ่มรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ Food Truck กลุ่มร้านค้าออนไลน์ กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยและอื่น ๆ เช่น ขับรถแท็กซี่ รวม 7 ประเภทหรือจุลเอสเอ็มอี ขณะนี้มีเอสเอ็มอีรายกลางและเล็กหรือจุลเอสเอ็มอีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านราย
 
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากการสำรวจพบข้อมูลว่า กลุ่มจุลเอสเอ็มอีที่ไม่ได้จดนับในสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งทุน สินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ได้เพียง 20.86 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัว สาเหตุที่จุลเอสเอ็มอีไม่กู้เงินจากธนาคารเพราะไม่ต้องการเป็นหนี้ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ผ่านการพิจารณา ขั้นตอนมากไม่ทันต่อความต้องการ และไม่รู้จะกู้อย่างไร เป็นต้น
 
ส่วนสิ่งที่เอสเอ็มดีต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลคือ กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการบริโภค ช่วยแก้ไขหนี้จากระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวเพื่อให้ผ่อนชำระได้ ดูแลระดับสินค้าต้นทุน-วัตถุดิบ สร้างโอกาสเข้าถึง แหล่งทุนด้วยการอนุมัติที่รวดเร็ว ลดต้นทุนค่าขนส่ง-พลังงาน มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับพ่อค้า แม่ค้าทดแทนการกู้หนี้นอกระบบ และให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ-หนี้ครัวเรือน
 
ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า ธพว.พยายามเร่งปล่อยสินเชื่อ ในกลุ่มเอสเอ็มอีรายเล็ก และธนาคารจะนำไปปรับใช้ในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น
 
ดังนั้น ธพว.พร้อมจะเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ดี การทำงานของ ธพว. นอกจากการปล่อยสินเชื่อจะเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันได้ รวมถึงการหาตลาด ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์