หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยดูแลนักท่องเที่ยวในทุกด้าน

13 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1154)

รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายปีหน้า ด้วยการต่อยอดจุดแข็งที่มีอยู่ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทุกฝ่ายได้เร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา
 
การค้นหาผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดเหตุเศร้าสลดนี้ขึ้น ขณะเดียวกันการฟื้นคืนความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและกำชับทุกฝ่ายวางแผนดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการบูรณาการร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
 
ทั้งนี้ในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ หากประสบภัยจากธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต่างๆ จะต้องทำภารกิจช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัย
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า วันหนึ่งถ้าเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทย แล้วอาจจะประสบภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัยต่างๆ ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในบ้าน ในเมือง ในป่าลึก ในถ้ำ ในน้ำตก ในท้องทะเล หรือมุมใดก็ตามในแผ่นดินไทย ผืนน้ำไทย เขาจะได้รับความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในโอกาสแรกๆ โดยที่เราไม่ลดละความพยายาม ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างประเทศก็ตาม ถ้าอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ทุกคนต้องปลอดภัย
 
ขณะเดียวกัน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแหล่งท่องเที่ยวของไทย เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นระบบ รวมถึงบูรณาการและจัดระเบียบทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก
 
นายวีระศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าเหตุการณ์อุบัติภัยเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น สาระสำคัญอยู่ที่การบูรณาการการทำงานที่จะแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะรักษาความเชื่อมั่น เป็นเหตุในการดำเนินงานทั้ง 2 ด้าน คือด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสามารถในการสื่อสารและเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นระบบ ส่วนด้านที่ 2 เกี่ยวกับความเป็นไปด้านธุรกิจ บูรณาการกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่นและภาครัฐ ในการดำเนินการจัดระเบียบให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์