หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
บังคับใช้กฎหมายลงโทษแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต

13 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 843)

หลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งให้แรงงาน 3 สัญชาติมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) รับทำทะเบียนประวัติและใบขออนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวสนใจมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ในวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในระยะที่ 2 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาจัดทำทะเบียนประวัติและใบขออนุญาตทำงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 
การเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 พบว่าเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา มาจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 347,067 คน แบ่งเป็นกัมพูชาจำนวน 156,569 คน ลาวจำนวน 18,210 คน และเมียนมาจำนวน 172,288 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73 จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ จากผลสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นและแรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,187,803 คน แบ่งเป็นกัมพูชาจำนวน 350,840 คน ลาวจำนวน 59,746 คน เมียนมาจำนวน 777,217 คน คิดเป็นร้อยละ 90 จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามมติ ครม. ที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องมาลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,320,035 คน
 
สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มาลงทะเบียนประวัติและขอใบอนุญาตทำงานตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จะทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแผนการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย หากพบการกระทำผิดทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย กล่าวคือ หากคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและห้ามขออนุญาตเข้ามาทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
 
หากผู้ใดพบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย หรือ พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
โทร. 0 2354 1729 หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ
โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย : เพ็ญกมล ประเสริฐกุล

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์