หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
AOT sister Airport CEO Forum 2018 ไทยให้ความสำคัญต่อธุรกิจการบิน

12 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 939)

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม AOT sister Airport CEO Forum 2018 โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการผู้โดยสาร รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการบิน จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท/องค์กรที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างท่าอากาศยานกับ ทอท. หรือ Sister Airport Agreement หรือ SAA ตลอดจนหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 200 คน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า
 
ภายในปี 2564 จะเห็นมูลค่าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนเงินลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภายในปี 2573 มูลค่าการลงทุนด้านการพัฒนาสนามบิน จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก มีความชัดเจน ทั่วประเทศจีนและอินเดีย
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแข่งขันของทุกภาคส่วนทั่วประเทศเน้นความสมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนา ประเทศไทยแสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรทั่วโลก ผ่านโครงการปฏิรูป Thailand 4.0 โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมไว้ 10 โครงการ
 
โดยอุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งจะสร้าง S-Curve ใหม่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ ธุรกิจสนามบินพาณิชย์ ศูนย์โลจิสติกส์ที่ทันสมัย สถานที่ฝึกอบรมการบำรุงรักษาสำหรับห้องนักบินและห้องโดยสาร และช่างเทคนิคการบิน
 
อย่างไรก็ตาม ทอท. ได้นำเสนอโครงการ "Digital Platform” เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วโลก พร้อมใช้เวทีดังกล่าวในการหาเครือข่ายการขนส่งผ่านศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Certify Hub) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการเกษตรในระดับภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา ทอท.ได้ปรับรูปแบบการให้บริการ การพาณิชย์ และการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรอื่น ไปสู่ยุค Thailand 4.0
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์