หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมชงประเด็นขยะในทะเลเป็นวาระอาเซียน ป้องกันก่อนวิกฤต

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1394)

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือร่วมกันแก้ปัญหาขยะลงทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกว่า 45,000 ตัน/ปี ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมาก

พลเอก ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลและ กทม. รวมทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและมีส่วนร่วมกันดูแลต่อปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล รวมทั้งการรักษาความสะอาดทางทะเลและชายฝั่งให้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งมีจำนวนมากจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก
พร้อมกันนี้ ได้กำชับ ขอให้ร่วมกันพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกันต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีทั้งกิจกรรมในระดับพื้นที่ชุมชนและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ขณะเดียวกันให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องติดตามและกวดขันมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิด ละเลย อย่างจริงจัง ก่อนจะเกิดวิกฤต พร้อมกันนี้ให้พิจารณายกระดับปัญหาดังกล่าว ขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาค ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอาเซียน ปี 2562

แหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์