หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ปูพรม 11 ศูนย์ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1524)

รมว.แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) มุ่งช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีงานทำ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ แนะแนวอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน ดีเดย์ เปิดดำเนินการ 11 แห่งทั่วประเทศ 19 กรกฎาคมนี้
 
(9 ก.ค.61) เวลา 11.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และ CEO ประจำศูนย์ ทั้ง 11 แห่ง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดย พล.ต.อ.อดุลย์ฯกล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะดำเนินการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๑๑ แห่ง ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ได้แก่
1.เชียงใหม่
2.พระนครศรีอยุธยา
3.ปราจีนบุรี
4.นครราชสีมา
5.ขอนแก่น
6.ชลบุรี
7.ระยอง
8.สุราษฎร์ธานี
9.สงขลา
10.กรุงเทพมหานคร
 
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) จะให้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานในพื้นที่ มีตำแหน่งงานว่างในพื้นที่สำหรับวุฒิปริญญาตรี บริการจับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ระหว่างผู้ที่กำลังหางานทำกับนายจ้างสถานประกอบการ ผ่าน Job fair, Mobile App, Line Jobs, Job Box เป็นต้น เพื่อให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพรายบุคคล ส่งต่อการบริการจัดหางานและฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ติดตามการมีงานทำรายบุคคล ส่วนผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเพิ่ม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะ (Up skill/Re-skill) แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถมีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือรับงานไปทำที่บ้านได้ โดยศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ทั้ง 11 แห่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้คนไทยมีงานทำ อาทิ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สถานประกอบการในจังหวัดจะส่งข้อมูลความต้องการทักษะ รวมทั้งจำนวนผู้ฝึกงานที่สถานประกอบการมีความประสงค์ ความร่วมมือของสถานศึกษาในการสำรวจข้อมูลผู้กำลังจะจบการศึกษา เพื่อส่งต่อข้อมูลการฝึกงานในสถานประกอบการ
 
ภายหลังการประชุม รมว.แรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) อาคาร 3 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. จะมีการจัดพิธีเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/ 9 กรกฎาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์