หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสนับสนุน Start-up ญี่ปุ่น ลงทุนในไทย

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 892)

วันนี้ (10 ก.ค. 2561) ณ ทำเนียบรัฐบาล นายชิโร ซะโดะชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม Start-up ญี่ปุ่นในประเทศไทย
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยชื่นชมโครงการ J-Startup และโครงการ Open Innovation Columbus (OIC) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ start-up ญี่ปุ่นในต่างประเทศ โดยรัฐบาลไทยยินดีสนับสนุน Start-up ญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะ Start-up ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ยังสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้อีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งไทยมีความยินดีที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) เนื่องด้วยบุคคลและเทคโนโลยี จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายสอดคล้องกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ start-up ของญี่ปุ่นสู่ระดับสากล ภายใต้โครงการ Open Innovation Columbus เพื่อจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการร่วมธุรกิจระหว่าง start-up ญี่ปุ่นกับบริษัทชั้นนำ และ SMEs ของไทย เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจ และผู้ประกอบการ Start-up ไทยรุ่นใหม่ต่อไป

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์