หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-ญี่ปุ่น สนับสนุน Start-up ลงทุนในไทย

10 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 756)

(10 ก.ค. 2561) เวลา 08.00 น. ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายชิโร ซะโดะชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม Start-up ญี่ปุ่นในประเทศไทย
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยชื่นชมโครงการ J-Startup และโครงการ Open Innovation Columbus (OIC) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ start-up ญี่ปุ่นในต่างประเทศ โดยรัฐบาลไทยยินดีสนับสนุน Start-up ญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะ Start-up ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 
โดยบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ยังสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้อีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งไทยมีความยินดีที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) เนื่องด้วยบุคคลและเทคโนโลยี จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยต่อไป
 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่าประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายสอดคล้องกับรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ start-up ของญี่ปุ่นสู่ระดับสากล ภายใต้โครงการ Open Innovation Columbus เพื่อจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการร่วมธุรกิจระหว่าง start-up ญี่ปุ่นกับบริษัทชั้นนำ และ SMEs ของไทย เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจ และผู้ประกอบการ Start-up ไทยรุ่นใหม่ต่อไป
 
โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวขอบคุณญี่ปุ่นที่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเยาวชนและผู้ฝึกสอนฟุตบอล ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยยังชื่นชมความสามารถในการการช่วยเหลือเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลของไทย และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่และทีมงานจะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัย
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์