หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“ไทย” ดันยกเว้นภาษีซ้อน เอื้อขยายการลงทุนไทยในกัมพูชา

9 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1095)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายลง วิซาโล เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ตามที่ทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าไว้ โดยเน้นย้ำถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยไทยได้เร่งรัดให้กัมพูชาดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชาโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเข้าไปลงทุนของไทยในกัมพูชา
 
นอกจากนี้ ไทยยังได้ขอให้กัมพูชาพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าสินค้าน้ำมันสำเร็จรูปทางบกได้ดังที่เคยอนุญาตในอดีต ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้แล้ว ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาในปัจจุบันที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ไทยได้ขอให้การเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลกัมพูชาในการผลักดันการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน
 
กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทยในโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 5,419.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-กัมพูชา มีมูลค่า 6,164.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.9 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 4,375.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนไทยกัมพูชา มีมูลค่ารวม 125,364.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.98 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ ในขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์