หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9

6 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1472)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission - JC) ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ตามคำเชิญของนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี (H.E. Mrs. Retno Lestari Priansari Marsudi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วย
 
การประชุม JC ไทย – อินโดนีเซีย เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีรอบด้าน ได้แก่
(1) การเมืองและความมั่นคง
(2) ความร่วมมือด้านกฎหมายและกงสุล
(3) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
(4) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
(5) ความร่วมมือด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และ
(6) ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี
 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ติดตามการดำเนินการตามผลการประชุม JC ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2556 ที่กรุงเทพฯ และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย อาทิ การกระชับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองด้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทางอากาศและทางเรือ การต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและกรอบพหุภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ
 
ไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าลำดับที่ 5 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวมมากกว่า 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 และไทยเป็นประเทศที่ลงทุนในอินโดนีเซียลำดับที่ 12 ในมูลค่าประมาณ 338 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในไทยเป็นลำดับที่ 10 ในมูลค่า 141 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทยจำนวน 534,764 คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปอินโดนีเซียจำนวน 98,289 คน ปัจจุบันการเดินทางระหว่างสองประเทศสะดวกขึ้นด้วยจำนวนเที่ยวบินตรงที่เพิ่มขึ้นระหว่างเมืองสำคัญ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์