หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ เทียบราคาสินค้าไทยถูกสุดในอาเซียน

5 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1844)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยกระทรวงพาณิชย์มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบสินค้าไทยราคาถูกที่สุด

สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ได้แก่ ไก่สดชำแหละ (น่องติดสะโพก) ไข่ไก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปลากระป๋อง นมสดพาสเจอร์ไรส์ น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร เนื้อหมู และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยพบว่าราคาจำหน่ายของไทยเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายในประเทศอาเซียนเกือบทุกสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าจำเป็นของไทย มีราคา ถูกกว่าและมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าชาติอาเซียนอื่น

สำหรับราคาจำหน่ายไก่สดชำแหละของไทย เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 67.50 บาท ต่ำที่สุด ในอาเซียน รองลงมา คือ สปป.ลาว กก.ละ 97 บาท เวียดนาม กก.ละ 104.20 บาท กัมพูชา กก.ละ 104.30 บาท ฟิลิปปินส์ กก.ละ 104.60 บาท มาเลเซีย กก.ละ 105.80 บาท อินโดนีเซีย กก.ละ 139.40 บาท เมียนมา กก.ละ 161.70 บาท บรูไน กก.ละ 164.20 บาท และสิงคโปร์สูงสุด กก.ละ 218.70 บาท

ไข่ไก่ เวียดนามต่ำสุดเฉลี่ยฟองละ 3.10 บาท ไทยอันดับ 2 ฟองละ 3.35 บาท ตามมาด้วยมาเลเซียฟองละ 3.65 บาท สปป.ลาว ฟองละ 3.80 บาท เมียนมาและกัมพูชาเท่ากันฟองละ 4 บาท ฟิลิปปินส์ฟองละ 4.20 บาท อินโดนีเซีย ฟองละ 4.30 บาท สิงคโปร์ฟองละ 5.60 บาท และบรูไนสูงสุด ฟองละ 6 บาท

น้ำตาลทราย บรูไนต่ำสุด กก.ละ 16 บาท ไทยอันดับ 2 กก.ละ 22 บาท ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ กก.ละ 26 บาท เมียนมา กก.ละ 28 บาท เวียดนาม กก.ละ 31 บาท มาเลเซียและสิงคโปร์ กก.ละ 32 บาท สปป.ลาวและกัมพูชา กก.ละ 33 บาท อินโดนีเซียสูงสุด กก.ละ 36 บาท

ปลากระป๋อง (155 กรัม) ฟิลิปปินส์ต่ำสุด กระป๋องละ 14 บาท เวียดนามอันดับ 2 กระป๋องละ 16 บาท ตามด้วยไทย 18.50 บาท กัมพูชา 19.50 บาท สปป.ลาว 20 บาท อินโดนีเซีย 21 บาท เมียนมา 25 บาท มาเลเซีย 33 บาท สิงคโปร์ 36 บาท และบรูไนสูงสุด 39 บาท

นมสดพาสเจอร์ไรส์ (200 มล.) ไทยต่ำสุดเฉลี่ย 12.25 บาท รองลงมา คือ เวียดนาม 12.37 บาท บรูไน 12.97 บาท อินโดนีเซีย 14.97 บาท สปป.ลาว 15.62 บาท ฟิลิปปินส์ 16.80 บาท กัมพูชา 17.79 บาท มาเลเซีย 18.44 บาท สิงคโปร์ 18.80 บาท และเมียนมาสูงสุด 18.88 บาท

น้ำมันปาล์ม (1 ลิตร) ไทยต่ำสุดเฉลี่ยขวดละ 31 บาท รองลงมา คือ มาเลเซีย 36 บาท อินโดนีเซีย 38 บาท เมียนมา 40 บาท สปป.ลาว 49 บาท บรูไน 50 บาท กัมพูชา 56 บาท เวียดนาม 64 บาท สิงคโปร์ 70 บาท และฟิลิปปินส์สูงสุด 86 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มีการสำรวจราคาจำหน่ายข้าวสาร โดยไทยและเวียดนามราคาใกล้เคียงกันที่กก.ละ 28-30 บาท ส่วนกัมพูชา กก.ละ 31.35 บาท สปป.ลาว กก.ละ 36.40 บาท และเมียนมา กก.ละ 37.92 บาท สำหรับราคาเนื้อหมูของไทยต่ำสุด กก.ละ 120-125 บาท สปป.ลาว กก.ละ 132-140 บาท เวียดนาม กก.ละ 136.5-138.88 บาท และกัมพูชา กก.ละ 140.25 บาท ในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อซองของไทย 5 บาท เวียดนาม 5.40 บาท กัมพูชา 7 บาท และ สปป.ลาว 8 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการดูแลราคาสินค้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยมอบหมายให้ กรมการค้าภายใน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าให้มีราคา คุณภาพ ปริมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตลอดจนการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า และบริการ แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : www.thaigov.go.th / กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์