หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชาติ ครั้งที่ 8

3 กรกฎาคม 2018

กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน
การตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 เฟ้นหาตัวแทนไทยไปแข่งระดับอาเซียนที่บาหลี
 

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN Quiz, National Level) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค
 

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 เกิดจากการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียน  ด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 19 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีมติให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการรู้เท่าทันสถานการณ์โลก ความก้าวหน้า พัฒนาการของอาเซียน และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน
 

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 –6) และมีสัญชาติไทย มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก อายุไม่เกิน 18 ปี (ณ วันแข่งขันระดับภูมิภาค 1 ธันวาคม 2561) โดยดาวน์โหลด กรอกใบสมัคร ส่งมาที่อีเมล์ aseanthai@hotmail.com และ aseanthai.th@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ มายัง ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า "ASEAN Quiz” ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (หรือจนกว่าผู้สมัครเต็ม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบ กรมประชาสัมพันธ์


ผู้ที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 เพื่อค้นหาเยาวชนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในเดือนธันวาคม 2561


สามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ประกาศและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aseanthai.net หรือทาง facebook fanpage @aseanthaiprd และ @aseanthaienglish สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02 – 618 – 2323 ต่อ 1723, 1719 ในวันและเวลาราชการ
 

Topic
Download
โปสเตอร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้าแข่งขัน(PDF)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์