หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.แรงงาน เผย รัฐบาลพัฒนาทักษะดิจิทัล ยกระดับกำลังคนสู่ไทยแลนด์ 4.0

3 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1138)

28 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ICDL Digital challenge 2018 ณ C ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ในส่วนงานเสวนา "การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่กำลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการวางรากฐานไปแล้วหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการพื้นฐานรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจีน รวมทั้งเชื่อมโยง สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 หรือ World Skills ASEAN Bangkok 2018 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยแรงงาน เพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงาที่มีความต้องการจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเยาวชนจากประเทศสมาชิก ASEAN เข้าร่วมกว่า 400 คน ใน 26 สาขา และมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโดยตรง เช่น เว็บดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่าย และ Internet of Things เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยและคนไทยให้มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม / www.thaigov.go.th     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์