หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บริษัทชั้นนำด้าน IT สหรัฐฯ พร้อมช่วยไทยพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดัน SMEs มีโอกาสค้าขายออนไลน์

2 กรกฎาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 969)

สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน นำบริษัทชั้นนำจากสหรัฐฯ กว่า 40 ราย เข้าหารือ "พาณิชย์” ยันพร้อมร่วมมือกับไทยในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยพัฒนาระบบการชำระเงิน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อช่วย SMEs มีโอกาสค้าขายออนไลน์ ด้านไทยแจงนโยบายการค้า ทั้ง EEC เศรษฐกิจดิจิทัล การขับเคลื่อนนวัตกรรม ทำให้สหรัฐฯ เข้าใจไทยมากขึ้น
 
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายอเล็กซานเดอร์ เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (US-ASEAN Business Council - USABC) พร้อมบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ กว่า 40 บริษัท เช่น Agoda, Chevron, Google, Microsoft, UL, Ford, Caterpillar, Netflix, Visa, Novartis, Pfizer, Paypal, Cisco และ Harley Davison เป็นต้น ซึ่งนักธุรกิจสหรัฐฯ ยินดีและพร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ไทยประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเตรียมการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 และสนับสนุนไทยในการผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ในภูมิภาคอาเซียน
 
ทั้งนี้ ในการหารือบริษัท IT ชั้นนำของสหรัฐฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทยให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ ส่วนไทยได้แจ้งให้สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ทราบถึงนโยบายรัฐบาลและพัฒนาการทางการค้าที่สำคัญของไทย เช่น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลักดันให้การเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) บรรลุผลตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมถึงความพร้อมในการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งทำให้นักธุรกิจสหรัฐฯ รับทราบถึงนโยบายการค้าของไทยเพิ่มขึ้น
 
ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยในปี 2560 การค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีมูลค่า 41,401 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย รองจากจีน ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 26,536.64 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 3 ของไทย โดยไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 14,864.18 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์ยานยนต์
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์