หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.แรงงาน จับมือประธาน ISSA หารือยุทธศาสตร์ Vision Zero ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

29 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 795)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Dr. Joachim Breuer ประธานสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) และดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องรับรอง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการหารือในวันนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ Vision Zero หรือยุทธศาสตร์โลกเพื่อการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ที่สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ Vision Zero ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงการสร้างเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงาน รวมถึงสร้างเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอนามัยในทุกประเภทกิจการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประกันสังคมระหว่างสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ เป็นต้น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้มีนโยบาย Safety Thailand เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงป้องกัน โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา เพื่อเยาวชนให้มีความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอนาคต อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศที่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน รวมถึงการผลักดันแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือชราภาพ โดยกระทรวงแรงงานพร้อมให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์