หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียนเยือนประเทศไทย

28 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 775)

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ Mr. Alexander C. Feldman (นายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน) ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (United States – ASEAN Business Council – USABC) และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเยือนประเทศไทย
 
นายอเล็กซานเดอร์ กล่าวถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสองประเทศที่มีมาต่อเนื่องยาวนานถึง 200 ปี ทั้งด้านการค้า การลงทุน ด้านการทหารและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ดีต่อกันของไทยและสหรัฐฯ โดยการนำคณะนักธุรกิจเอกชนชั้นนำของสหรัฐฯ เข้าพบ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในไทยที่มีมาต่อเนื่องยาวนานและการขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ ซึ่งต่างให้ความสนใจและพร้อมจะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลไปด้วยกัน
 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความขอบคุณและยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต พร้อมทั้งยินดีที่สหรัฐฯ ได้กลับมามีบทบาทอย่างแข็งขันในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคอาเซียน โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนและยินดียิ่งหากภาคเอกชนสหรัฐฯ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการเดินหน้าตามโรดแมป เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในต้นปี 62 เพื่อนำพาประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์