หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ญี่ปุ่นสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยและโครงการ EEC

28 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1219)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายทะโร โคโนะ (Mr. Taro Kono) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุม Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า ภาคเอกชนญี่ปุ่นแสดงความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยและโครงการ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับที่จะดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังประสงค์ให้ญี่ปุ่นร่วมมือกับไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และในสาขาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทยด้วย
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฝากความขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่มีสารแสดงความยินดีในการประชุม ACMECS ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ซึ่งไทยริเริ่มการจัดทำแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2019 - 2023 และขอบคุณญี่ปุ่นที่แสดงความสนใจเข้ามาเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค รวมทั้งกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ณ กรุงโตเกียว ในช่วงปลายปีนี้ และหวังว่าผู้แทนฝ่ายไทยจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สำหรับประเด็นเรื่อง CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ) นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่นยินดีให้คำแนะนำและพร้อมสนับสนุนไทยเข้าร่วม CPTPP ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะเข้าร่วม CPTPP โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ คาบสมุทรเกาหลี และทะเลจีนใต้ ซึ่งไทยหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของภูมิภาคและของโลก โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนแนวทางสันติวิธี
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์