หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมผลักดันจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร

27 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 924)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 5.6 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการค้าชายแดนมูลค่า 2.4 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท และในปี 2561 กรมฯ ตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนจะขยายตัวได้ร้อยละ 15 มีมูลค่าการค้า 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 1.32 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะยังขยายตัวได้ดี ทั้งเมียนมา สปป.ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผลักดันเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่
 
นอกจากนี้ จะพัฒนาด่านการค้าชายแดนบริเวณด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อลดความแออัด ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อขยายระยะเวลาการเปิดด่าน ส่วนการผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วงครึ่งปีหลังจะจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ การจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดกาญจนบุรี งานมหกรรมการค้าชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจะใช้ YEN-D Program หรือกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นกลไกขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์