หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีหารือกับคณะเอกชนไทย ช่วยขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

25 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 889)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Westin กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือกับคณะเอกชนไทย เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรม หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย Thai Union Food Loxley มิตรผล PTT GC Sea Value Double a Michelin Siam ป่าใหญ่ครีเอชั่น และทวีบูรพา เป็นต้น
 
ที่ผ่านมาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนของไทยกับฝรั่งเศสได้ช่วยสร้างพลวัตที่สำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ฝรั่งเศสจะเป็นผู้เล่นรายใหม่ในภูมิภาค เช่น ACMECS CLMV และ ASEAN โดยในการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะหยิบยกเรื่องการสนับสนุนการลงทุนของไทยในฝรั่งเศส และจะได้ขอให้มีการขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
 
ผู้แทนภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในฝรั่งเศสว่ายังมีโอกาสและศักยภาพอีกหลายสาขา และภาคการลงทุนที่ฝรั่งเศสสนใจและสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้แก่ เกษตรและ Bio Economy โครงสร้างพื้นฐาน Smart City พลังงานรูปแบบใหม่ การท่องเที่ยว และ Ease of Doing Business ทั้งนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ฝากรัฐบาลช่วยผลักดัน เช่น กฎหมายภาษีของฝรั่งเศสที่แก้ไขการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากไทย การผลักดันเรื่อง FTA เพื่อสินค้าเกษตร
 
ในการเยือนครั้งนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจและลงนามสัญญาระหว่างภาคเอกชนไทยกับฝรั่งเศสด้วยรวม 3 ฉบับ ได้แก่
(1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในการพัฒนา SMEs และแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า นโยบายและพิธีศุลกากรระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ International Chamber of Commerce
(2) กรอบความร่วมมือสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบ Ditigalization และ Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างบริษัท PTT GC กับ Dassault System และ
(3) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนา Smart City ระหว่างบริษัท Loxley กับ POMA สะท้อนให้เห็นถึงพลังของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
 
นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนให้เอกชนไทยและฝรั่งเศสร่วมงาน Transforming Thailand : Thailand-France Partnership ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และสภานายจ้างฝรั่งเศส ร่วมกับสำนักงาน BOI ได้ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อชี้แจงโอกาสและลู่ทางการค้าการลงทุนของไทยในเขต EEC แล้ว ยังเป็นจะได้สร้างเครือข่ายกับสภานายจ้างฝรั่งเศสหรือ MEDEF ซึ่งเป็นสมาพันธ์นายจ้างที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจของฝรั่งเศสเป็นสมาชิกมากกว่า 750,000 บริษัท ถือเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลสูง ในวงการการเมืองฝรั่งเศส การสร้างเครือข่ายกับองค์กรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในฝรั่งเศสต่อไป สำหรับการทำธุรกิจในต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยการเตรียมตัวที่ดี ความเข้าใจในวัฒนธรรม การทำงาน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง ภาครัฐของไทย พร้อมจะสนับสนุนและผลักดันกิจการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์