หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
162 ปีความสัมพันธ์ ไทย – ฝรั่งเศส เมืองน้ำหอมเผยสนใจร่วมเจรจาการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

21 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1222)

วันที่ 21 มิ.ย.61 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนให้การต้อนรับนาย Gilles Garachon (ฌิลล์ การาชง) ออท.สาธารณรัฐฝรั่งเศส/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อหารือเกี่ยวกับความประสงค์ของฝรั่งเศสในการเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาในการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา
 
ทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฝรั่งเศส ซึ่งจะครบรอบ 162 ปี ของการสถาปนาระหว่างกันอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางทหารที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและยาวนาน อาทิ การศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ การฝึกร่วม และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล และเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพไทย
 
จากนั้นได้หารือร่วมกันในประเด็นการเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาของฝรั่งเศสในการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา โดยนาย Gilles ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของฝรั่งเศสที่จะได้มีบทบาทในการทำงานและร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านความมั่นคงและด้านอื่น ๆ และหวังจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับฝรั่งเศส พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนฝรั่งเศสในฐานะผู้สังเกตการณ์ในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล และการรักษาสันติภาพในกรอบการประชุม ADMM – plus
 
ทั้งนี้ รมช.กห. ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของฝรั่งเศสในการดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมทั้งยืนยันให้การสนับสนุนตามความประสงค์ของฝรั่งเศสในการขอเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาในการประชุม ADMM – plus ซึ่งจะได้นำไปหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป และกล่าวในตอนท้ายว่า ไทยและฝรั่งเศสได้มีการลงนามความตกลงด้านการป้องกันประเทศ ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งจะเป็นกรอบในการพัฒนาความร่วมมือทางทหารในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์