หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.วธ. เปิดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ดึงนักท่องเที่ยวดันไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงหน้ากากแห่งเอเชีย

21 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1181)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่เวทีกลางสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ประธานพิธีเปิดงาน"ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 16–18 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย พร้อมอัญเชิญถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหน้ากากผีตาโขน ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.หน้ากากโบราณและ 2.หน้ากากสวยงามและสร้างสรรค์ มีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจังหวัดเลย ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมรวมทั้งคณะนักแสดงจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ภายใต้โมเดล "ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) วธ.ได้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่คนในชุมชนโดยได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมต่อยอด สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่า 5 สาขา หรือ 5 F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์การออกแบบและแฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรม 1 ใน 5 F โดยขับเคลื่อนการทำงานแบบประชารัฐในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก

ในปีนี้ วธ. ได้เชิญประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวม 5ประเทศ ประกอบด้วย 1.คณะการแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา จากกัมพูชา 2. คณะหุ่นกะบองลาวจัดการแสดงชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 3. การแสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวางจากเมียนมาร์ 4. การแสดงชุด ‘ระบำ TuTru’ เรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ยิน-หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล จากเวียดนาม และ 5. คณะการแสดงชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุตทัลลอรี ละครรำหน้ากากพื้นบ้าน จากสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่ผีตาโขน การแสดงของกลุ่มผีตาโขนต่าง ๆ การแสดงแสงสีเสียงและพลุสวยงามผีตาโขน การสาธิตการทำและวาดหน้ากากผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าโอทอปของที่ระลึกของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รวมทั้งนิทรรศการหน้ากาก "ต่างคล้าย ใช่เลย หน้ากากอาเซียน +3”บอกเล่าวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับหน้ากาก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เป็นงานระดับโลกอีกทั้งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงหน้ากากแห่งเอเชียดึงดูดการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม / www.thaigov.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์