หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14

19 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 813)

ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม ACMECS ครั้งที่ 8 (18 มิ.ย. 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบเลขาธิการอาเซียนอีกครั้งหลังการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 และขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนจะเสริมสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
โดยเฉพาะในช่วงที่ไทยเตรียมการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนในการผลักดันวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสำนักเลขาธิการอาเซียน เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนอาเซียนให้พัฒนาและแข็งแกร่งต่อไป
 
เลขาธิการอาเซียนกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้เชิญให้เข้ามาร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 พร้อมแสดงความยินดีและชื่นชมไทยที่ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมครั้งนี้
 
โดยเลขาธิการอาเซียนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม รวมทั้งแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวสนับสนุนบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานของเลขาธิการอาเซียน และยังสนับสนุนให้สำนักเลขาธิการอาเซียนประสานงานกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและองค์กรในอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นคาบเกี่ยวมากขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายของอาเซียนเห็นภาพรวมการดำเนินการของอาเซียนทั้งหมด
 
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต โดยมีความสมดุลในทั้ง 3 เสาความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างพันธมิตรที่ครอบคลุมในทุกระดับ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคกับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องรวมมือกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้สามารถสร้างอำนาจต่อรองในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสินค้าทางการเกษตร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเลขาธิการอาเซียนเห็นด้วยเพราะสินค้าทางการเกษตรเป็นเอกลักษณ์และข้อได้เปรียบของอาเซียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยอาเซียนสามารถเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์