หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
วธ. ร่วมกับจังหวัดเลย สืบทอด“ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” 5 ชาติร่วมโชว์

14 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1769)

13 มิถุนายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ)  เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน"ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” ระหว่าง 16 -18 มิถุนายน 2561 โดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจ.เลย หัวหน้าคณะนักแสดงจากราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่16–18มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จ.เลย

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 5 ประเทศ คือ
1.กัมพูชา โดยคณะนักแสดงจากกรมศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา ซึ่งแสดงถึงช่วงฤดูการเพาะปลูก โดยชาวนาชาวไร่มักจะทำหุ่นไล่กาขึ้นเพื่อปกป้องพืชผลในท้องไร่ท้องนา ผู้แสดงจะแต่งกายเลียนแบบหุ่นไล่กา

2.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยคณะหุ่นกะบองลาวจัดการแสดงชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ เป็นการแสดงระบำหน้ากากพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของเมืองปากลายเพื่อบูชาผีเซื้อ หรือในภาษาไทยเรียกว่า ผีเชื้อ หมายถึงผีบรรพบุรุษ

3.เมียนมา คณะนักแสดงวัฒนธรรมรามายณะแห่งเมียนมา เป็นหนึ่งในคณะนักแสดงที่มีชื่อเสียงของกรมศิลปากรภายใต้กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม  แสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวาง

4.เวียดนาม นำศิลปะการแสดง "Tuong” มาจัดแสดง 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด ‘ระบำ Tu Tru’ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ยิน-หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล และทิศต่างๆ ตามความเชื่อของประเทศฝั่งตะวันออก มักจะแสดงในงานพิธีสำหรับการต้อนรับ และขอพรให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขแก่ประเทศ และการแสดงชุด‘ออนดินห์สังหารทา’ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการแสดงงิ้ว  เป็นเรื่องราวของ Khuong Lin Ta และ Dong Kim Lan สองเพื่อนรักที่ต้องการปกป้องกษัตริย์ปกป้องเมืองด้วยการพิทักษ์เจ้าชายและพระสนมที่ถูกศัตรูจับตัวไปจึงเกิดเป็นเรื่องราวการต่อสู้และผจญภัยของเพื่อนรักทั้งสอง

 

และ 5.เกาหลีใต้ จัดการแสดงในชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุต ทัลลอรี เป็นละครรำหน้ากากพื้นบ้านที่มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมประจำปีของหมู่บ้านฮาโฮ แห่งเมืองอันดง เพื่อบูชาพระเจ้าความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765

 

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม/ www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์