หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.การคลัง ประชุมนานาชาติร่วมกับ ADB สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการบริหารหนี้สาธารณะในยุคดิจิทัล

13 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 936)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม "2018 Asian Regional Public Debt Management Forum” จัดโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งจะมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารกลาง องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ จาก 47 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวนกว่า 170 คน เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 
การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ จะได้มาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหนี้สาธารณะร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "Prudent Debt Management for Sustainable Growth in the age of Digital Transformation” โดยจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของนานาประเทศที่มีระดับการพัฒนา เงื่อนไขและความซับซ้อนของนโยบายและสภาพแวดล้อมของตลาดการเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันกำหนดมาตรการการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งวางแนวทางการปรับตัวในยุคดิจิทัลที่ต้องผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน อาทิ ระบบ Big Data ระบบ Cloud Computing ระบบ Block Chain และ Social Media เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ADB จัดการประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ร่วมกับประเทศสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยประเทศไทยเคยได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เมื่อปี 2011 ที่จังหวัดภูเก็ต ในปี 2018 นี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ ได้ประสานงานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสัญญาณที่ดีที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์