หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

13 มิถุนายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1179)

อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และมีกำหนดหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561
 
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาในฐานะแขกของรัฐบาลไทย จะเป็นการเยือนต่างประเทศในกรอบทวิภาคีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยประจวบกับปีพุทธศักราช 2561 นี้ เป็นปีครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์